Αυτόματη πέδηση μετά από σύγκρουση

Σε περίπτωση σύγκρουσης που επαρκεί για να ενεργοποιηθούν οι πυροτεχνικοί εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή οι αερόσακοι, ή αν ανιχνευθεί σύγκρουση με κάποιο μεγάλο ζώο, τα φρένα του αυτοκινήτου επενεργούν αυτόματα. Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η πρόληψη ή μείωση της επίδρασης τυχόν επακόλουθης σύγκρουσης.

Μετά από σοβαρή σύγκρουση, υπάρχει κίνδυνος ο οδηγός να μην μπορεί να ελέγξει ή να κατευθύνει το αυτοκίνητο. Για να αποφευχθεί ή να μετριαστεί οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκρουση, με άλλο αυτοκίνητο ή αντικείμενο στην πορεία του οχήματος, το σύστημα αυτόματης πέδησης ενεργοποιείται αυτόματα και φρενάρει το αυτοκίνητο με ασφαλή τρόπο.

Τα φώτα φρένων και τα αλάρμ ενεργοποιούνται κατά την πέδηση. Όταν το αυτοκίνητο σταματήσει, τα αλάρμ συνεχίζουν να αναβοσβήνουν και το χειρόφρενο ενεργοποιείται.

Αν η πέδηση δεν ενδείκνυται, π.χ. αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με οχήματα που ακολουθούν, ο οδηγός μπορεί να παρακάμψει το σύστημα πατώντας το πεντάλ γκαζιού.

Η λειτουργία υποθέτει ότι το σύστημα πέδησης είναι άθικτο μετά τη σύγκρουση.