Χρήση του φωτισμού συνοδείας

Ορισμένα από τα εξωτερικά φώτα μπορούν να παραμείνουν αναμμένα, ώστε να λειτουργήσουν ως φωτισμός συνοδείας μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
Μετακινήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη μπροστά προς το ταμπλό και αφήστε τον.
Βγείτε από το αυτοκίνητο και κλειδώστε την πόρτα.
Το σύμβολο iCup-2222-HomeSafeLigt symbol in DIM στην οθόνη του οδηγού ανάβει ως ένδειξη ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ότι είναι αναμμένα τα εξωτερικά φώτα: φώτα θέσης, δέσμη των προβολέων, φωτισμός πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας και φωτισμός στις εξωτερικές λαβές των θυρών*.

Ο φωτισμός συνοδείας ανάβει επί 60 δευτερόλεπτα περίπου.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.