Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το eCall

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να αποστείλει βοήθεια έκτακτης ανάγκης.1

Όταν το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου ενεργοποιηθεί, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος σφοδρότητας ικανής να ενεργοποιήσει εντατήρες ζωνών ασφαλείας ή αερόσακους, αποστέλλεται αυτόματα ένα σήμα στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης.

  1. Αποστέλλεται αυτόματα ένα μήνυμα, που περιλαμβάνει τη θέση του αυτοκινήτου1, κ.λπ., από το αυτοκίνητο στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης.
  2. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης επικοινωνεί προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και προσπαθεί να αξιολογήσει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανάγκη για βοήθεια.
  3. Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης αποστέλλει την απαραίτητη βοήθεια (περιπολικό, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.).

Αν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης γνωρίζει τη θέση του αυτοκινήτου και μπορεί να βοηθήσει με τις κατάλληλες ενέργειες.

  1. 1 Ισχύει σε ορισμένες αγορές.