Ρυθμίσεις για την ένδειξη κλειδώματος

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους τρόπους με τους οποίους το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει το κλείδωμα και ξεκλείδωμα στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε iCup-2037-Settings symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Χειριστήρια.
Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιβεβαίωσης για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα.