Επιβεβαίωση κλειδώματος

Το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου μπορεί να επισημαίνεται με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα από τις ρυθμίσεις για την ένδειξη κλειδώματος και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Εξωτερική ένδειξη

Κλείδωμα
  • Τα αλάρμ του αυτοκινήτου αναβοσβήνουν ως ένδειξη του κλειδώματος και της αναδίπλωσης των εξωτερικών καθρεπτών1.
Ξεκλείδωμα
  • Τα αλάρμ του αυτοκινήτου αναβοσβήνουν δύο φορές ως ένδειξη του ξεκλειδώματος και της εκδίπλωσης των εξωτερικών καθρεπτών1.

Όλες οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το καπό του κινητήρα πρέπει να είναι κλειστά για να υπάρξει ένδειξη ότι το αυτοκίνητο έχει κλειδωθεί. Αν το κλείδωμα πραγματοποιηθεί όταν είναι κλειστή μόνο η πόρτα του οδηγού2, το αυτοκίνητο θα κλειδωθεί αλλά η ένδειξη κλειδώματος με τα αλάρμ θα ενεργοποιηθεί μόνο αφότου κλείσουν όλες οι πόρτες, η πόρτα του χώρου αποσκευών και το καπό του κινητήρα.

Λυχνία κλειδώματος και συναγερμού στο ταμπλό

PX-2222-Alarm indicator
Η ενδεικτική λυχνία για τις κλειδαριές και τον συναγερμό βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό, κοντά στο παρμπρίζ.
Η λυχνία κλειδώματος και συναγερμού δείχνει την κατάσταση του συστήματος κλειδώματος:
  • Το παρατεταμένο αναβοσβήσιμο είναι ένδειξη κλειδώματος.
  • Όταν αναβοσβήνει στιγμιαία, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο.
  • Όταν αναβοσβήνει γρήγορα μετά την αφόπλιση του συναγερμού*, σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Ένδειξη στα κουμπιά κλειδώματος θυρών

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου υπάρχουν κουμπιά κλειδώματος που φέρουν το σύμβολο ενός λουκέτου και μια ενδεικτική λυχνία κλειδώματος.

PX-2222-Lock symbol

Όλες οι πόρτες είναι κλειδωμένες, όταν είναι αναμμένες οι ενδεικτικές λυχνίες για τις μπροστινές πόρτες. Οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν αν ανοίξει οποιαδήποτε πόρτα του αυτοκινήτου.

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πίσω θυρών* σβήνουν αν ξεκλειδωθεί κάποια από τις πίσω πόρτες.

Άλλη ένδειξη

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, οι λειτουργίες όπως ο φωτισμός προσέγγισης και ο φωτισμός συνοδείας, καθώς και η αυτόματη αναδίπλωση και εκδίπλωση των εξωτερικών καθρεπτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη κλειδώματος ή ξεκλειδώματος.

  1. 1 Μόνο για αυτοκίνητα με ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Δεν είναι εφικτό με κλείδωμα χωρίς κλειδί *.