Εσωτερικός καθρέπτης

Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εσωτερικό καθρέπτη και τους εξωτερικούς καθρέπτες για να έχει καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω.

Εσωτερικός καθρέπτης

Ο εσωτερικός καθρέπτης διαθέτει HomeLink*, αυτόματη λειτουργία αντιθαµβωτικής προστασίας*.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εσωτερικό καθρέπτη, γυρίζοντάς τον προς τα κάτω χειροκίνητα.

Εξωτερικοί καθρέπτες

 Προειδοποίηση

Και οι καθρέπτες έχουν κυρτό κρύσταλλο για βέλτιστη ορατότητα. Ενδέχεται τα αντικείμενα που βλέπετε στον καθρέπτη να φαίνονται ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από την πραγματική.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους εξωτερικούς καθρέπτες με το joystick που υπάρχει στο πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού.

Υπάρχει επίσης μια σειρά από αυτόματες ρυθμίσεις που μπορούν επίσης να συνδεθούν με τα κουμπιά της λειτουργίας μνήμης για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα*.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.