Αισθητή θερμοκρασία

Το σύστημα κλιματισμού ρυθμίζει το κλίμα στον χώρο επιβατών με βάση την αισθητή θερμοκρασία, όχι την πραγματική θερμοκρασία.

Η σχέση της θερμοκρασίας που θα επιλέξετε στον χώρο επιβατών με την πραγματική θερμοκρασία που θα επιτευχθεί εξαρτάται από τις φυσικές συνθήκες που επηρεάζονται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την ταχύτητα του αέρα, την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, κ.λπ. μέσα και έξω από το αυτοκίνητο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σύστημα διαθέτει έναν αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας, ο οποίος ανιχνεύει την πλευρά από την οποία ο ήλιος προσπίπτει στο χώρο επιβατών. Αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει μεταξύ των δεξιών και των αριστερών αεραγωγών, ανεξάρτητα αν οι διακόπτες έχουν ρυθμιστεί στην ίδια θερμοκρασία και στις δύο πλευρές.

Σχετικά έγγραφα