Αλάρμ

Τα αλάρμ προειδοποιούν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου - αναβοσβήνουν όλα τα φλας του αυτοκινήτου ταυτόχρονα - ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Όταν είναι αναμμένα τα αλάρμ, αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες των φλας στον πίνακα οργάνων.

P3-1120-V70/XC70/S80-Hazard warning switch
Κουμπί αλάρμ.

Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε τα αλάρμ. Όταν είναι αναμμένα τα αλάρμ, αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες των φλας στον πίνακα οργάνων.

Τα αλάρμ ανάβουν αυτόματα όταν το φρενάρισμα του αυτοκινήτου είναι τόσο απότομο που ανάβουν τα φώτα απότομου φρεναρίσματος και η ταχύτητα του οχήματος είναι μικρότερη από 10 km/h. Τα αλάρμ παραμένουν αναμμένα όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση και σβήνουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο ξεκινήσει ξανά ή όταν πατηθεί το κουμπί.