Εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS)*

Η εκκίνηση με τηλεχειρισμό (ERS – Engine Remote Start) σημαίνει ότι ο κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία από απόσταση για να θερμανθεί/ψυχθεί ο χώρος επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε. Το ERS ενεργοποιείται μέσω κλειδιού ή/και μέσω της υπηρεσίας Volvo On Call*, βλ. .

Το σύστημα κλιματισμού τίθεται σε λειτουργία με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί όταν το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο.

Όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία μέσω του ERS, παραμένει σε λειτουργία έως 15 λεπτά, και στη συνέχεια σβήνει. Μετά από δύο εκκινήσεις μέσω ERS, ο κινητήρας πρέπει να τεθεί σε λειτουργία με το συνήθη τρόπο, για να μπορέσει το ERS να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Το ERS είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και αυτοκίνητα στα οποία έχει τοποθετηθεί διακόπτης καπό κινητήρα1.

 Σημείωση

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενός τηλεχειριστηρίου-κλειδιού επηρεάζεται από τη λειτουργία ERS. Για το λόγο αυτό, αν χρησιμοποιείτε συχνά τη λειτουργία ERS πρέπει να αλλάζετε την μπαταρία μία φορά το χρόνο, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - αντικατάσταση της μπαταρίας.

 Σημείωση

Λάβετε υπόψη σας τους τοπικούς/εθνικούς κανόνες/κανονισμούς κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου στο ρελαντί. Επίσης λάβετε υπόψη σας τους κατά τόπους/εθνικούς κανονισμούς σχετικά με τα επίπεδα θορύβου όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

 Προειδοποίηση

Για την εκκίνηση του κινητήρα με τηλεχειριστήριο, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κάποιος πρέπει να επιβλέπει το αυτοκίνητο.
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι ή κατοικίδια μέσα ή γύρω από το αυτοκίνητο
  • Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να είναι σταθμευμένο σε κλειστό χώρο χωρίς εξαερισμό - τα καυσαέρια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε ανθρώπους και ζώα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Διαθέσιμο στο XC60, σε αυτοκίνητα με συναγερμό, στα περισσότερα αυτοκίνητα με 4-κύλινδρους κινητήρες ή αν το ERS έχει επιλεγεί για νέα κατασκευή.