Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την κατά προτεραιότητα μετάδοση πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας εντός ενός δικτύου ραδιοφωνικών σταθμών RDS.

Η ένδειξη TP σημαίνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Εάν οποιοσδήποτε σταθμός στη λίστα μπορεί να εκπέμπει πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, αυτό επισημαίνεται από το TP , που ανάβει έντονα στην οθόνη, διαφορετικά το TP θα έχει γκρι χρώμα.

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, στην κανονική προβολή για την πηγή FM, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε TP.

Σχετικά έγγραφα