Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - πόρτα χώρου αποσκευών

Μπορείτε να ανοίξετε, να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών με διάφορους τρόπους.

Ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Μπορείτε να αφοπλίσετε το συναγερμό για την πόρτα του χώρου αποσκευών P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock και να την ξεκλειδώσετε ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί*.

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει συναγερμό*, η ενδεικτική λυχνία συναγερμού στο πίνακας οργάνων σβήνει ως ένδειξη ότι το σύστημα συναγερμού για ολόκληρο το αυτοκίνητο δεν είναι οπλισμένο. Οι αισθητήρες στάθμης και κίνησης του συστήματος συναγερμού και οι αισθητήρες ανοίγματος της πόρτας χώρου αποσκευών απενεργοποιούνται.

Οι πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός οπλισμένος.

  • Η πόρτα χώρου του αποσκευών ξεκλειδώνει αλλά παραμένει κλειστή - πιέστε ελαφρά το λαστιχένιο πλαίσιο πίεσης κάτω από την εξωτερική λαβή και ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

Εάν δεν ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών, τότε θα ξανακλειδώσει και ο συναγερμός θα οπλίσει ξανά.

Ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου από μέσα

P3-13w20-S60/V60/V60H/XC60 Lock/unlock tailgate from inside
Ikon röd cirkel 1Ξεκλείδωμα, πόρτα χώρου αποσκευών
Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα χώρου του αποσκευών:
Πατήστε το κουμπί στον πίνακα φώτων (1).
Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνει και μπορεί να ανοίξει εντός 2 λεπτών (εάν το αυτοκίνητο κλειδωθεί από μέσα).

Κλείδωμα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί P3-820 Remote key - Icon Lock, βλέπε Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες.
Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα συναγερμού*, η ενδεικτική λυχνία συναγερμού στο ταμπλό αρχίζει να αναβοσβήνει, ως ένδειξη ότι το σύστημα συναγερμού έχει οπλίσει.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.