Έγκριση τύπου - σύστημα ραντάρ

Μπορείτε να δείτε την έγκριση τύπου για το σύστημα ραντάρ στον πίνακα.
Χώρα/Περιοχή
Σιγκαπούρη

P3-1035-sv60-Singapore Typgodkännande Radar

IDA: Infocomm Development Authority Σιγκαπούρης.

Βραζιλία
P3-10w46-Typgodkännande Radar Brasilien
ΕυρώπηSymbol CE Η Delphi Electronics & Safety δηλώνει με την παρούσα ότι το L2C0038TR και το L2C0049TR συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EΚ. Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί, εάν είναι απαραίτητο, να διασταυρωθεί με την Delphi Electronics & Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 Η.Π.Α.

Σχετικά έγγραφα