Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - από μέσα

Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες και την πόρτα του χώρου αποσκευών ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας το κουμπί κεντρικού κλειδώματος στην πόρτα του οδηγού και την πόρτα του συνοδηγού*.

Κεντρικό κλείδωμα

P3-746 Centrallås-knapp förardörr
Κεντρικό κλείδωμα.
  • Πατήστε το ένα άκρο P3-820 Remote key - Icon Lock του κουμπιού για το κλείδωμα - το άλλο άκρο P3-820 Remote key - Icon Unlock για το ξεκλείδωμα.

Πατήστε και το κρατήστε το πατημένο, για να ανοίξουν επίσης όλα τα παράθυρα* ταυτόχρονα.

Ξεκλείδωμα

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε μια πόρτα από μέσα με δύο διαφορετικούς τρόπους:

  • Πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος P3-820 Remote key - Icon Unlock.

Με ένα παρατεταμένο πάτημα ανοίγουν επίσης όλα τα παράθυρα* ταυτόχρονα (βλ. επίσης Άνοιγμα όλων των παραθύρων).

  • Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας μία φορά και αφήστε την - η πόρτα ξεκλειδώνει. Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας ξανά για να ανοίξετε την πόρτα.

Κλείδωμα

  • Πατήστε το κουμπί κεντρικού κλειδώματος P3-820 Remote key - Icon Lock μόλις κλείσουν οι μπροστινές πόρτες.

Με παρατεταμένο πάτημα κλείνουν επίσης όλα τα παράθυρα και η ηλιοροφή ταυτόχρονα (βλ. επίσης Άνοιγμα όλων των παραθύρων).

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε χειροκίνητα όλες οι πόρτες από τα αντίστοιχα κουμπιά κλειδώματος - αφού πρώτα τις κλείσετε.

Αυτόματο κλείδωμα

Οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλειδώνουν αυτόματα όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο σύστημα του μενού MY CAR. Για περιγραφή του συστήματος του μενού, βλ. MY CAR.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.