Υπολογιστής ταξιδίου - ψηφιακός πίνακας οργάνων

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου μπορεί να καταγράφει, να πραγματοποιεί υπολογισμούς και να εμφανίζει πληροφορίες.

Το μενού του υπολογιστή ταξιδίου βρίσκεται σε μεταβλητό βρόχο. Μία από τις εναλλακτικές είναι ότι οι τρεις ενδείξεις του υπολογιστή ταξιδίου σταματούν να εμφανίζονται - το γεγονός αυτό επισημαίνει και την έναρξη/τερματισμό του βρόχου.

P4-1246-Färddator High
Οθόνες πληροφοριών και χειριστήρια στο μοχλοδιακόπτη.
 1. Ikon röd cirkel 1OK - Ανοίγει την κυκλική διάταξη με τις λειτουργίες του υπολογιστή ταξιδίου + ενεργοποιεί την επιλεγμένη επιλογή.
 2. Ikon röd cirkel 2Περιστροφικός ρυθμιστής - Ανοίγει το βρόχο με τις κεφαλίδες του υπολογιστή ταξιδίου + κύλιση στις επιλογές.
 3. Ikon röd cirkel 3RESET - Πραγματοποιεί αναίρεση, μηδενισμό ή έξοδο από μια λειτουργία μετά από μια επιλογή.

Λειτουργίες

Προχωρήστε ως εξής για να ανοίξετε και να ελέγξετε/ρυθμίσετε τις λειτουργίες:

 1. Για να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποια ρύθμιση ημιτελή - "Μηδενίστε" τες πρώτα πατώντας δύο φορές το RESET.
 2. Πατήστε OK - η κυκλική διάταξη με όλες τις λειτουργίες ανοίγει.
 3. Περιηγηθείτε στις λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιλέξτε/επιβεβαιώστε τη λειτουργία που θέλετε με το OK.
 4. Ολοκληρώστε πατώντας δύο φορές το RESET αφότου ολοκληρώσετε τον έλεγχο/ρύθμιση.

Οι διαφορετικές λειτουργίες του υπολογιστή ταξιδίου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΛειτουργίεςΠληροφορία
Μηδενισμός υπολογιστή ταξιδίου
 • Μύση κατανόλωση
 • Μέση ταχύτητα
Λάβετε υπόψη σας ότι αυτή η λειτουργία δεν μηδενίζει και τους δύο χιλιομετρητές T1 και T2 - βλ. πίνακα στην επόμενη ενότητα "Κεφαλίδες" και στην ενότητα "Μηδενισμός - Μέση ταχύτητα/κατανάλωση" για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.
Μηνύματα
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Μηνύματα - διευθέτηση.
Θέματα
Εδώ επιλέγετε την εμφάνιση του πίνακα οργάνων.
Ρυθμίσεις*

Επιλέξτε Αυτ. ενεργ. ή Απενεργ..

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης*.

Λειτ. Αντίθεση/Λειτ. Χρώμα
Ρύθμιση της φωτεινότητας και της έντασης χρωμάτων του πίνακα οργάνων.
Θερμαντ. στάθμ.*
 • Άμεση εκκίνηση
 • Σύμβολο Χρονοδιακόπτης 1 - οδηγεί στο μενού για να επιλέξετε την ώρα.
 • Σύμβολο Χρονοδιακόπτης 2 - οδηγεί στο μενού για να επιλέξετε την ώρα.

Για την περιγραφή του προγραμματισμού του χρονοδιακόπτη, βλ. Σύστημα προθέρμανσης κινητήρα και χώρου επιβατών* - χρονοδιακόπτης.

Κατάσταση σέρβις
Εμφανίζει τους μήνες και τα διανυθέντα χιλιόμετρα που απομένουν μέχρι το επόμενο σέρβις.
Στάθμη λαδιού1
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Λάδι κινητήρα - έλεγχος και πλήρωση.

Κεφαλίδες

P4-1246-Färddator High
Υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης τριών κεφαλίδων υπολογιστή ταξιδίου ταυτόχρονα - μία σε κάθε "παράθυρο".

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους συνδυασμούς κεφαλίδων στον παρακάτω πίνακα για να εμφανίζεται μόνιμα στον πίνακα οργάνων. Για να προσδιορίσετε ποια, προχωρήστε ως εξής:

 1. Για να διασφαλίσετε ότι δεν έχετε ξεχάσει κάποια ρύθμιση ημιτελή - "Μηδενίστε" τες πρώτα πατώντας δύο φορές το RESET.
 2. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή - εμφανίζονται σε κυκλική διάταξη οι συνδυασμοί κεφαλίδων.
 3. Σταματήστε στο συνδυασμό κεφαλίδων που θέλετε.
Συνδυασμός κεφαλίδωνΠληροφορία
Μύση κατανόλωσηΧιλιομετρητής T1 + Ένδειξη μετρητήΜέση ταχύτητα
 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται ο χιλιομετρητής T1.
ΣτιγμιαίαΧιλιομετρητής T2 + Ένδειξη μετρητήΑυτονομία
 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET, μηδενίζεται ο χιλιομετρητής T2.
ΣτιγμιαίαΈνδειξη μετρητήkmh<>mphkmh<>mph - βλ. ενότητα "Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας".
Δεν υπάρχουν πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδίου.Με αυτή την επιλογή σβήνουν και οι τρεις ενδείξεις υπολογιστή ταξιδίου - επισημαίνει επίσης την αρχή/το τέλος της κυκλικής διάταξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το συνδυασμό κεφαλίδων στον πίνακα οργάνων σε μια άλλη επιλογή ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια της διαδρομής. Προχωρήστε ως εξής:

 • Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή - σταματήστε στην κεφαλίδα που θέλετε.

Μηδενισμός - Χιλιομετρητής

Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή μέχρι το συνδυασμό κεφαλίδων που περιέχει το χιλιομετρητή που θέλετε να μηδενίσετε:

 • Με ένα παρατεταμένο πάτημα στο RESET RESET - ο επιλεγμένος χιλιομετρητής μηδενίζεται.

Μηδενισμός - Μέση ταχύτητα/κατανάλωση

1.Επιλέξτε τη λειτουργία Μηδενισμός υπολογιστή ταξιδίου και ενεργοποιήστε την με το OK.
2.Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές με τον περιστροφικό ρυθμιστή και ενεργοποιήστε την με το OK:
 • l/100 km
 • km/h
 • Μηδενισμός και των δύο
3.Ολοκληρώστε τη διαδικασία με το RESET.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Ορισμένοι κινητήρες.