Εφαρμογές

Οι εφαρμογές (apps) είναι εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Είδη εφαρμογών μπορούν για παράδειγμα να είναι υπηρεσίες πλοήγησης, κοινωνικά μέσα, διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής.

Για τη βασική χρήση και περιήγηση, διαβάστε χειρισμός του συστήματος και περιήγηση στα μενού.

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές, το αυτοκίνητο πρέπει πρώτα να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Το σύμβολο εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση διαδίκτυο, θα εμφανιστεί σχετική σύσταση στην οθόνη.

 Σημείωση

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (κυκλοφορία δεδομένων), πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο κόστος.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον κόστος.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

P3-1346-x60-Internet_Apps

Πατήστε το P3-1346-x60-Connectivity symbol στην κεντρική κονσόλα και επιλέξτε Apps για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες εφαρμογές1. Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα και αρχίστε με το OK/MENU.

Η λήψη (download) των εφαρμογών γίνεται από το διαδίκτυο στο αυτοκίνητο και εκτελούνται από εκεί. Οι εφαρμογές φορτώνονται (και ενημερώνονται) κάθε φορά που ξεκινούν, που σημαίνει ότι απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.

Οι εφαρμογές διαμοιράζονται τις πληροφορίες θέσης του αυτοκινήτου

Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν πληροφορίες θέσης. Οι εφαρμογές χρησιμοποιούν το GNSS (Global Navigation Satellite System) για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου, που σημαίνει ότι η θέση του αυτοκινήτου μπορεί επίσης να αποσταλεί στους παρόχους υπηρεσιών της Volvo. Οι πάροχοι υπηρεσιών εργάζονται για λογαριασμό της Volvo και μπορεί να επεξεργαστούν τις πληροφορίες θέσης μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας. Όλοι οι υπεργολάβοι δεσμεύονται από συμφωνίες βάσει των οποίων πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες θέσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύνδεση

Ορισμένες εφαρμογές/υπηρεσίες απαιτούν σύνδεση. Υπάρχουν δύο τύποι:

  • Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να απαιτούν δήλωση στον πάροχο της εφαρμογής/υπηρεσίας. Όταν η εφαρμογή ξεκινά ενημερώνεστε ότι χρειάζεται να συνδεθείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για δήλωση ή χρήση ενός υπάρχοντος λογαριασμού σύνδεσης.
  • Ορισμένες εφαρμογές/υπηρεσίες απαιτούν σύνδεση με προσωπικό Volvo ID. Εγγραφείτε ή χρησιμοποιήστε έναν υπάρχοντα λογαριασμό και αποκτήστε πρόσβαση σε μια σειρά από χρήσιμες υπηρεσίες, π.χ. στείλτε μια διεύθυνση από έναν χάρτη στο διαδίκτυο απευθείας σε μια εφαρμογή πλοήγησης ή στο σύστημα πλοήγησης της Volvo*2. Για περισσότερες πληροφορίες και πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, βλ. .

Υπηρεσίες πλοήγησης

Οι υπηρεσίες πλοήγησης δίνουν πληροφορίες για την κατάσταση του δρόμου που οδηγεί στον προορισμό που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι συνιστώμενες διαδρομές πάντοτε αξιόπιστες διότι μπορεί να προκύψουν καταστάσεις που δεν εμπίπτουν στις δυνατότητες και την "κρίση" του συστήματος, όπως αιφνίδια αλλαγή του καιρού.

 Προειδοποίηση

Τηρείτε τα ακόλουθα.

  • Εστιάστε όλη σας την προσοχή στο δρόμο και βεβαιωθείτε ότι είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην οδήγηση.
  • Τηρείτε τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οδηγείτε με ορθή κρίση.
  • Λόγω καιρικών συνθηκών ή εποχής του χρόνου οι συνθήκες του οδοστρώματος μπορεί να έχουν αλλάξει, επομένως ορισμένες συμβουλές μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστες.

 Σημείωση

Είναι δυνατή η αναβάθμιση σε Sensus Navigation, που περιλαμβάνει περισσότερες λειτουργίες και ενημερώσεις στοιχείων χάρτη. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
  1. 1 Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού και την αγορά.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Sensus Navigation.