Επιτήρηση πίεσης ελαστικών*1

Το σύστημα επιτήρησης πίεσης των ελαστικών προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή. Σε ορισμένες αγορές το σύστημα επιτήρησης πίεσης των ελαστικών είναι στάνταρ καθώς επιβάλλεται από το νόμο.

Υπάρχουν δύο συστήματα για την επιτήρηση της πίεσης ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) και το TM (Tyre Monitor). Αν δεν είστε βέβαιοι ποιο σύστημα διαθέτει το αυτοκίνητο, ανοίξτε το σύστημα του μενού MY CAR και αναζητήστε τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου:

Το σύστημα αυτό δεν υποκαθιστά την κανονική συντήρηση των ελαστικών.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.