Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESC) - γενικά

Το σύστημα ευστάθειας ESC (Electronic Stability Control) βοηθά τον οδηγό να αποφύγει τη διολίσθηση και βελτιώνει την πρόσφυση του αυτοκινήτου.
Px-1420-Antisladd symbol ESC - tabell

Η ενεργοποίηση του συστήματος ESC κατά την πέδηση μπορεί να γίνει αισθητή ως παλμικός ήχος. Το αυτοκίνητο ενδέχεται να επιταχύνει πιο αργά απ' ό,τι συνήθως όταν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα ευστάθειας ESC λειτουργεί επιβοηθητικά - δεν μπορεί να διαχειριστεί όλες τις καταστάσεις σε όλες τις οδικές συνθήκες.

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται σωστά και ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες και κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας.

Το σύστημα ESC περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Σύστημα ενεργού ελέγχου εκτροπής
  • Σύστημα ελέγχου σπιναρίσματος
  • Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Σύστημα ενεργού ελέγχου εκτροπής

Η λειτουργία αυτή ελέγχει τη δύναμη κίνησης και πέδησης των τροχών μεμονωμένα, προκειμένου να διατηρήσει την ευστάθεια του αυτοκινήτου.

Σύστημα ελέγχου σπιναρίσματος

Η λειτουργία αυτή αποτρέπει το σπινάρισμα των κινητήριων τροχών κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης.

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή σε χαμηλές ταχύτητες και μεταφέρει ισχύ από τον κινητήριο τροχό που ολισθαίνει στον κινητήριο τροχό που δεν ολισθαίνει.