Αντικατάσταση λαμπτήρα - φως στο καθρεπτάκι σκιαδίου

Οι λαμπτήρες για το καθρεπτάκι σκιαδίου βρίσκονται πίσω από το αντίστοιχο κρύσταλλο.

Αφαίρεση του κρυστάλλου του λαμπτήρα

P3-1220-V70/XC70/S80/S80L Lighting make-up mirror
Εισάγετε ένα κατσαβίδι κάτω από το κρύσταλλο του λαμπτήρα και με προσεκτικές κινήσεις ανασηκώστε τις γλωττίδες ασφάλισης στην άκρη.
Αποσπάστε το κρύσταλλο του λαμπτήρα.
Χρησιμοποιήστε ένα μυτοτσίμπιδο για να τραβήξετε το λαμπτήρα έξω προς το πλάι και αντικαταστήστε τον με καινούργιο. Σημείωση! - Μη σφίξετε πολύ με το μυτοτσίμπιδο. Διαφορετικά το κρύσταλλο του λαμπτήρα μπορεί να σπάσει.

Στερέωση του κρυστάλλου του λαμπτήρα

Επανατοποθετήστε το κρύσταλλο του λαμπτήρα.
Πιέστε το για να κουμπώσει στη θέση του.

Σχετικά έγγραφα