Θερμαινόμενο πίσω κάθισμα*

Το σύστημα θέρμανσης για τα πίσω ακριανά καθίσματα1 διαθέτει τρεις θέσεις για μεγαλύτερη άνεση των επιβατών όταν κάνει κρύο.
P3-1246-S60/V60/V60H Reglage baksätesvärme
Η τρέχουσα ένταση θέρμανσης εμφανίζεται στις λυχνίες του κουμπιού.
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:
  • Μέγιστη ρύθμιση θέρμανσης - ανάβουν τρεις λυχνίες.
  • Χαμηλότερη ρύθμιση θέρμανσης - ανάβουν δύο λυχνίες.
  • Ελάχιστη ρύθμιση θέρμανσης - ανάβει μία λυχνία.
  • Απενεργοποιημένη θέρμανση - δεν ανάβει καμία λυχνία.

 Προειδοποίηση

Τα θερμαινόμενα καθίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από το ανθρώπους που δυσκολεύονται να αντιληφθούν την αύξηση στη θερμοκρασία λόγω απώλειας αίσθησης ή που διαφορετικά δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα χειριστήρια για θερμαινόμενα καθίσματα. Διαφορετικά μπορεί να υποστούν τραυματισμούς από εγκαύματα.