Σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - κατάσταση

Το σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*, προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση ενός ή περισσότερων ελαστικών του αυτοκινήτου είναι πολύ χαμηλή.

Κατάσταση συστήματος και ελαστικών

Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και των ελαστικών, βλ. MY CAR.
Επιλέξτε το σύστημα του μενού MY CAR για να ανοίξουν τα μενού για την επιτήρηση πίεσης ελαστικών.
Επιλέξτε Tyre pressure.

Η κατάσταση επισημαίνεται μέσω χρωματικής κωδικοποίησης για κάθε ελαστικό σύμφωνα με τα εξής:

 • Εντελώς πράσινο: το σύστημα λειτουργεί κανονικά και η πίεση όλων των ελαστικών είναι ελαφρώς υψηλότερη από τη συνιστώμενη.
 • Κίτρινος τροχός: η πίεση του αντίστοιχου ελαστικού είναι πολύ χαμηλή.
 • Κόκκινος τροχός: η πίεση του αντίστοιχου ελαστικού είναι πολύ χαμηλή.
 • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα: το σύστημα είναι προσωρινά μη διαθέσιμο. Μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε το αυτοκίνητο επί μερικά λεπτά με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 km/h για να ενεργοποιηθεί ξανά το σύστημα.
 • Όλοι οι τροχοί με γκρι χρώμα και το μήνυμα Σύστημα πίεσης ελαστικών Απαιτείται σέρβις: έχει σημειωθεί σφάλμα στο σύστημα. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο διανομέα ή συνεργείο της Volvo.

Εκκαθάριση προειδοποιητικών μηνυμάτων

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα πίεσης ελαστικών και ανάψει η προειδοποιητική λυχνία TPMS:

Ελέγξτε την πίεση για το ελαστικό (ή τα ελαστικά) που επισημαίνεται, με ένα μανόμετρο ελαστικών.
Φουσκώστε το ελαστικό (ή τα ελαστικά) στη σωστή πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και πίσω πόρτα).
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να οδηγήσετε το αυτοκίνητο επί μερικά λεπτά με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 km/h για να σταματήσει να εμφανίζεται το προειδοποιητικό κείμενο. Τότε, η προειδοποιητική λυχνία TPMS σβήνει επίσης.

 Σημείωση

 • Το σύστημα TPMS χρησιμοποιεί μια επονομαζόμενη βαλβίδα αντισταθμισμένης πίεσης, με βάση τόσο τη θερμοκρασία των ελαστικών όσο και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι η πίεση των ελαστικών μπορεί να διαφέρει ελαφρά από τις συνιστώμενες πιέσεις που αναγράφονται στην ετικέτα πιέσεων ελαστικών στη κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα). Για αυτό το λόγο, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε ελαφρώς την πίεση των ελαστικών για να σταματήσει να εμφανίζεται τυχόν μήνυμα χαμηλής πίεσης ελαστικών.
 • Για να αποφύγετε τη λανθασμένη πίεση ελαστικών, πρέπει να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. "Κρύα ελαστικά" σημαίνει ότι η θερμοκρασία των ελαστικών είναι ίδια με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που οδηγήθηκε το αυτοκίνητο). Μετά από μερικά χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά ζεσταίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.

 Προειδοποίηση

 • Η λανθασμένη πίεση ελαστικών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στα ελαστικά, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
 • Το σύστημα δεν μπορεί να επισημάνει ξαφνική ζημιά στα ελαστικά εκ των προτέρων.
 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Στάνταρ σε ορισμένες αγορές.