Αντικατάσταση λαμπτήρων - φωτισμός στο χώρο αποσκευών

Ο φωτισμός χώρου αποσκευών βρίσκεται στην πόρτα του χώρου αποσκευών.
P3-413-835-luggage compartment lamp
Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι και χρησιμοποιήστε το απαλά ως μοχλό, για να αποσπαστεί το φανάρι.
Αντικαταστήστε το λαμπτήρα.
Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει και πιέστε το κρύσταλλο για να εφαρμόσει στη θέση του.

Σχετικά έγγραφα