Αναζήτηση πολυμέσων

Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μουσικής στις συσκευές σας. Η αναζήτηση γίνεται στο USB, στο δίσκο και στη μονάδα σκληρού δίσκου.

Η αναζήτηση (πολυ)μέσων είναι διαθέσιμη από την κανονική προβολή για τις πηγές Disc, USB και HDD.

Για να αρχίσει η αναζήτηση, στην κανονική προβολή για την πηγή, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Media search.

Λειτουργία αναζήτησης

P3-1346-x60-Skrivhjul mediasök
Αναζήτηση χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων.
  1. Ikon röd cirkel 1Λίστα χαρακτήρων.
  2. Ikon röd cirkel 2Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (βλ. παρακάτω πίνακα).

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων για να εισάγετε τα στοιχεία αναζήτησης.

Περιστρέψτε το κουμπί TUNE μέχρι το γράμμα που θέλετε, πατήστε OK/MENU για επιβεβαίωση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα με τους αριθμούς και τα γράμματα στο πλαίσιο χειριστηρίων στην κεντρική κονσόλα.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής από γράμματα σε αριθμούς ή σε ειδικούς χαρακτήρες, ή για να μεταβείτε στη λίστα αποτελεσμάτων, γυρίστε το TUNE σε μία από τις επιλογές (βλ. επεξήγηση στον παρακάτω πίνακα) στη λίστα για την αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής (2), πατήστε OK/MENU.

Συνεχίστε με το επόμενο γράμμα κ.ο.κ.
Όταν είστε ικανοποιημένοι με τον όρο αναζήτησης, επιλέξτε Search.
Πραγματοποιείται αναζήτηση. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης εμφανίζεται και ομαδοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες: καλλιτέχνης, άλμπουμ, κομμάτι, είδος, έτος και συνθέτης.
Γυρίζοντας το TUNE επιλέξτε μία κατηγορία και πατήστε OK/MENU.
Γυρίστε το TUNE για να επιλέξετε ένα μέσο, πατήστε OK/MENU για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
123/ABCΓια εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.
MOREΓια την εναλλαγή μεταξύ ειδικών χαρακτήρων, χρησιμοποιήστε το OK/MENU.
SearchΕκτελέστε αναζήτηση πολυμέσων.

{ | }

Αλλαγές από τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων στο πεδίο Keyword:. Μετακινήστε τον κέρσορα με το TUNE. Διαγράψτε τυχόν ορθογραφικά λάθη με το EXIT. Για να επιστρέψετε στον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων, πατήστε OK/MENU.

Σημειώστε ότι τα κουμπιά ψηφίων και γραμμάτων στον πίνακα ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία στο πεδίο Keyword:.

Πατήστε στιγμιαία EXIT για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που έχετε εισαγάγει. Εάν κρατήσετε το EXIT πατημένο, θα διαγραφούν όλοι οι χαρακτήρες που έχετε εισάγει.

Εισαγωγή με το αριθμητικό πληκτρολόγιο

P3/P4-1420-numerical keyboard
Αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ένας άλλος τρόπος εισαγωγής χαρακτήρων είναι να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά της κεντρικής κονσόλας 0-9, * και #.

Όταν πατήσετε π.χ. το 9, εμφανίζεται μια ράβδος με όλους τους χαρακτήρες1 κάτω από τα κουμπιά, π.χ. W, x, y, z και 9. Πατώντας στιγμιαία το κουμπί, ο κέρσορας περνά διαδοχικά από αυτούς τους χαρακτήρες.

  • Σταματήστε με τον κέρσορα στο χαρακτήρα που θέλετε για να τον επιλέξετε - ο χαρακτήρας εμφανίζεται στη γραμμή εισαγωγής.
  • Διαγραφή/αλλαγή χρησιμοποιώντας το EXIT.

Για να εισάγετε έναν αριθμό, κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

  1. 1 Ο χαρακτήρας για κάθε κουμπί μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά/χώρα/γλώσσα.