Υπερθέρμανση

Υπό ειδικές συνθήκες, για παράδειγμα κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές και σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του κινητήρα και του συστήματος μετάδοσης κίνησης - ιδίως με μεγάλο φορτίο.

Για πληροφορίες σχετικά με την υπερθέρμανση κατά την οδήγηση με ρυμουλκούμενο, βλέπε Οδήγηση με τρέιλερ*.

  • Αφαιρέστε τυχόν βοηθητικούς προβολείς από το μπροστινό μέρος της μάσκας όταν οδηγείτε σε περιβάλλον όπου επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες.
  • Εάν η θερμοκρασία στο σύστημα ψύξης του κινητήρα είναι πολύ υψηλή, στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου Υψηλή θερμοκρ. κινητήρα Σταματήστε σε ασφαλές σημείο - σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί επί μερικά λεπτά για να κρυώσει.
  • Εάν εμφανιστεί το μήνυμα κειμένου Υψηλή θερμοκρ. κινητήρα Σβήστε τον κινητήρα ή Στάθμη ψυκτ. κινητ. χαμηλή Σταματήστε σε ασφαλές σημείο, πρέπει να σταματήσετε το αυτοκίνητο και να σβήσετε τον κινητήρα.
  • Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, μεταξύ άλλων ενεργοποιείται μια ενσωματωμένη λειτουργία προστασίας, ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα κειμένου Κιβώτιο ταχυτήτων ζεστό Μειώστε ταχύτητα ή Κιβώτιο ταχυτήτων ζεστό Σταματήστε με ασφάλεια Περιμένετε να κρυώσει - ακολουθήστε τη σχετική σύσταση, μειώστε ταχύτητα, σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο και αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί επί μερικά λεπτά για να κρυώσει το κιβώτιο ταχυτήτων.
  • Εάν το αυτοκίνητο υπερθερμανθεί, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα το σύστημα κλιματισμού προσωρινά.
  • Μην σβήνετε αμέσως τον κινητήρα αφού σταματήσετε έπειτα από απαιτητική οδήγηση.

 Σημείωση

Είναι φυσιολογικό ο ανεμιστήρας ψύξης του κινητήρα να παραμείνει για λίγο σε λειτουργία αφότου σβήσετε τον κινητήρα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.