Ηλιοροφή*

Μπορείτε να χειρίζεστε την ηλιοροφή από το σχετικό διακόπτη στην κονσόλα οροφής.

Το εσωτερικό αλεξήλιο της ηλιοροφής κλείνει χειροκίνητα.

Η ηλιοροφή διαθέτει εκτροπέα αέρα

Οι διακόπτες της ηλιοροφής βρίσκονται στην επένδυση οροφής. Μπορείτε να ανοίξετε την ηλιοροφή σε θέση ανάκλισης στο πίσω άκρο και οριζόντια. Το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στη θέση I ή II για να ανοίξει η ηλιοροφή.

Οριζόντιο άνοιγμα

P3 V60H-Taklucka elmanövrerad
Οριζόντιο άνοιγμα, προς τα πίσω/εμπρός.
  1. Ikon röd pil 1Άνοιγμα, αυτόματο
  2. Ikon röd pil 2Άνοιγµα, χειροκίνητο
  3. Ikon röd pil 3Κλείσιµο, χειροκίνητο
  4. Ikon röd pil 4Κλείσιμο, αυτόματο

Άνοιγμα

Για να μετακινηθεί η ηλιοροφή στην εντελώς ανοικτή θέση, μετακινήστε προς τα πίσω το διακόπτη στη θέση αυτόματου ανοίγματος και αφήστε τον.

Για να ανοίξει χειροκίνητα, τραβήξτε το διακόπτη προς τα πίσω μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Εάν κρατήσετε το διακόπτη πατημένο, η ηλιοροφή μετακινείται στην εντελώς ανοικτή θέση.

Κλείσιμο

Για να κλείσει χειροκίνητα, πιέστε το διακόπτη προς τα εμπρός μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Εάν κρατήσετε το διακόπτη πατημένο, η ηλιοροφή μετακινείται στην εντελώς κλειστή θέση.

 Προειδοποίηση

Κίνδυνος σύνθλιψης κατά το κλείσιμο της ηλιοροφής. Η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος της ηλιοροφής ενεργοποιείται μόνο κατά το αυτόματο κλείσιμο, όχι κατά το χειροκίνητο κλείσιμο.

Για να κλείσει αυτόματα, μετακινήστε το διακόπτη στη θέση αυτόματου κλεισίματος και αφήστε τον.

Η ηλιοροφή απενεργοποιείται εάν γυρίσετε το κλειδί στη θέση 0 και αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης.

 Προειδοποίηση

Εάν υπάρχουν παιδιά στο αυτοκίνητο:

Θυμηθείτε να απενεργοποιείτε πάντοτε την ηλεκτρική ηλιοροφή γυρίζοντας το κλειδί στη θέση 0 και στη συνέχεια να παίρνετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγείτε από το αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις κλειδιού - βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Άνοιγμα σε θέση ανάκλισης

P3 V60H Elmanövrerad taklucka vertikal öppning V70/XC70
Άνοιγμα σε θέση ανάκλισης, ανάκλιση του πίσω άκρου.
  1. Ikon röd pil 1Ανοίξτε την πιέζοντας το πίσω άκρο του διακόπτη προς τα πάνω.
  2. Ikon röd pil 2Κλείστε την τραβώντας το πίσω άκρο του διακόπτη προς τα κάτω.

Κλείσιµο µε χρήση του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού ή του κουµπιού κεντρικού κλειδώµατος

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος, κλείνει η ηλιοροφή και όλα τα παράθυρα, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες και Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - από μέσα. Οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλειδώνουν. Για να διακόψετε το κλείσιμο, πατήστε ξανά το κουμπί κλειδώματος.

 Προειδοποίηση

Εάν κλείσετε την ηλιοροφή με το τηλεχειριστήριο-κλειδί, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτεί κάποιος.

Αλεξήλιο

Η ηλιοροφή διαθέτει ένα χειροκίνητο, συρόµενο εσωτερικό αλεξήλιο. Το αλεξήλιο σύρεται αυτόματα προς τα πίσω όταν η ηλιοροφή ανοίγει. Πιάστε τη λαβή και σύρετε το αλεξήλιο προς τα εµπρός για να το κλείσετε.

Προστασία μπλοκαρίσματος

Η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος της ηλιοροφής ενεργοποιείται εάν κάποιο εμπόδιο παρεμβληθεί στη διαδρομή της ηλιοροφής όταν κλείνει αυτόματα. Εάν η ηλιοροφή μπλοκάρει, σταματά και επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη θέση της.

Εκτροπέας αέρα

P3-V70/XC70/V60H Wind deflector moonroof

Η ηλιοροφή διαθέτει έναν εκτροπέα αέρα ο οποίος αναδιπλώνεται όταν η ηλιοροφή βρίσκεται στην ανοικτή θέση.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.