Όταν τα συστήματα ενεργοποιηθούν

Σε περίπτωση σύγκρουσης, τα διάφορα συστήματα ατομικής ασφάλειας της Volvo λειτουργούν συνδυαστικά για να ελαχιστοποιηθούν οι τραυματισμοί.
ΣύστημαΕνεργοποιείται
Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας μπροστινό κάθισμαΣε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης ή/και πλευρικής σύγκρουσης ή/και οπίσθιας σύγκρουσης ή/και ανατροπής
Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας, πίσω κάθισμαΣε μετωπική και/ή πλευρική σύγκρουση και/ή ανατροπή

Αερόσακοι

(Τιμόνι και αερόσακος συνοδηγού)

Σε μετωπική σύγκρουση.1
Πλευρικοί αερόσακοι SIPSΣε πλευρική σύγκρουση1
Αερόσακοι τύπου κουρτίνας ICΣε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης ή/και σε ορισμένες μετωπικές συγκρούσεις1
Σύστημα προστασίας από τραυματισμό στον αυχένα WHIPSΣε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης

Εάν οι αερόσακοι έχουν ανοίξει, συνιστώνται τα εξής:

  • Ανάσυρση του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να το μεταφέρετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Μην οδηγείτε το αυτοκίνητο εάν ανοίξουν οι αερόσακοι.
  • Η Volvo συνιστά να αναθέσετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo την αντικατάσταση των εξαρτημάτων των συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.
  • Επικοινωνήστε οπωσδήποτε με ένα γιατρό.

 Σημείωση

Οι αερόσακοι και το σύστημα προεντατήρων ζωνών ασφαλείας ενεργοποιούνται μόνο μία φορά σε περίπτωση σύγκρουσης.

 Προειδοποίηση

Η μονάδα ελέγχου του συστήματος αερόσακων βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα. Εάν η κεντρική κονσόλα έχει βραχεί με νερό ή άλλο υγρό, αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας. Μην επιχειρήσετε να ξεκινήσετε το αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι. Ανάσυρση του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να το μεταφέρετε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Μην οδηγείτε ποτέ το αυτοκίνητο εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι αερόσακοι. Η οδήγηση του αυτοκινήτου δεν θα είναι εύκολη. Επίσης μπορεί να έχουν υποστεί ζημιά και άλλα συστήματα ασφαλείας. Η παρατεταμένη έκθεση στον καπνό και τη σκόνη που εκλύονται με το φούσκωμα των αερόσακων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό/τραυματισμό στα μάτια και το δέρμα. Σε αυτή την περίπτωση, ξεπλύνετε με κρύο νερό. Η ταχύτητα με την οποία φουσκώνουν οι αερόσακοι και το υλικό τους μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό και εγκαύματα στο δέρμα λόγω τριβής.
  1. 1 Το αμάξωμα του αυτοκινήτου μπορεί να παραμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό σε περίπτωση σύγκρουσης, ακόμη κι αν δεν ανοίξουν οι αερόσακοι. Παράγοντες όπως η ακαμψία και το βάρος του αντικειμένου πρόσκρουσης, η ταχύτητα του αυτοκινήτου, η γωνία σύγκρουσης κ.λπ. επηρεάζουν τον τρόπο ενεργοποίησης των διάφορων συστημάτων ασφαλείας του αυτοκινήτου.