Πληροφορίες για τον κάτοχο

Οι πληροφορίες κατόχου είναι διαθέσιμες σε διάφορες μορφές, τόσο ψηφιακές όσο και έντυπες. Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου και στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars. Στο ντουλαπάκι συνοδηγού υπάρχει ένα παράρτημα του εγχειριδίου κατόχου, με προδιαγραφές και πληροφορίες για τις ασφάλειες, μεταξύ άλλων. Το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου μπορεί να παραγγελθεί.

Η κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου1

Στην κεντρική οθόνη, Σύρετε προς τα κάτω την επάνω προβολή και πατήστε Εγχειρίδιο κατόχου. Εδώ υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για οπτική πλοήγηση, με εικόνες από το εξωτερικό και το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες είναι αναζητήσιμες και επίσης χωρίζονται σε κατηγορίες.

Ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars

Περισσότερες πληροφορίες για το αυτοκίνητό σας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Volvo Cars και στον δικτυακό τόπο υποστήριξης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα volvocars.com/intl/support και επιλέξτε τη χώρα σας. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για τις περισσότερες αγορές.

Ο δικτυακός τόπος υποστήριξης περιέχει πληροφορίες επικοινωνίας με την εξυπηρέτηση πελατών και τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo. Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει Sensus Navigation, έχετε επίσης τη δυνατότητα να κατεβάσετε (download) χάρτες.

Έντυπες πληροφορίες

Στο ντουλαπάκι συνοδηγού υπάρχει ένα συμπληρωματικό έντυπο του εγχειριδίου κατόχου1, που περιέχει πληροφορίες για τις ασφάλειες και προδιαγραφές, καθώς και μια σύνοψη σημαντικών και πρακτικών πληροφοριών.

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού που έχει επιλεγεί, την αγορά, κ.λπ., ενδέχεται επίσης να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες κατόχου σε έντυπη μορφή στο αυτοκίνητο.

Το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου και το σχετικό συμπληρωματικό έντυπο μπορούν να παραγγελθούν. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για την παραγγελία.

 Σημαντικό

Ο οδηγός φέρει πάντοτε την ευθύνη να οδηγεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι επίσης σημαντικό το όχημα να συντηρείται και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις της Volvo στις πληροφορίες κατόχου.

Αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις πληροφορίες στην κεντρική οθόνη και τις εκτυπωμένες πληροφορίες, τότε υπερισχύουν πάντοτε οι εκτυπωμένες πληροφορίες.

 Σημείωση

Η αλλαγή της γλώσσας στην κεντρική οθόνη μπορεί να αποτελεί μη συμμόρφωση ορισμένων πληροφοριών με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας. Μην επιλέξετε γλώσσα που είναι δυσνόητη, διότι μπορεί έτσι να δυσκολευτείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο περιβάλλον λογισμικού στην οθόνη.
  1. 1 Μαζί με το αυτοκίνητο παρέχεται ένα πλήρες έντυπο εγχειρίδιο στις αγορές για τις οποίες δεν υπάρχει εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη.