Ενημερώσεις χαρτών

Το MapCare είναι μια δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης χαρτών για τα αυτοκίνητα Volvo που διαθέτουν Sensus Navigation*.

Γενικές πληροφορίες για την ενημέρωση

Οι ενημερώσεις χαρτών μπορούν να πραγματοποιούνται 2-12 φορές τον χρόνο (ανάλογα με την αγορά).

Υπάρχουν δύο τρόποι ενημέρωσης χαρτών. Είτε μέσω υπολογιστή και ενός USB memory stick είτε απευθείας από το αυτοκίνητο1 (αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο).

Ο χάρτης του αυτοκινήτου χωρίζεται σε έναν αριθμό προκαθορισμένων περιοχών. Όταν ενημερώνετε το χαρτογραφικό υλικό, δεν χρειάζεται ενημέρωση όλων των περιοχών - ο οδηγός μπορεί να επιλέξει να ενημερωθεί μόνο μία ή περισσότερες συγκεκριμένες περιοχές.

Μία ή περισσότερες περιοχές μπορούν να ενημερωθούν, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Αν πρόκειται να ενημερωθεί ένας μεγάλος αριθμός περιοχών - ή ολόκληρος ο χάρτης, το συνολικό μέγεθος του χαρτογραφικού υλικού μπορεί να είναι τόσο μεγάλο που είναι πολύ ευκολότερο η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα USB memory stick.

 Σημείωση

Αν ένα δρομολόγιο εκτείνεται σε διάφορες περιοχές, πρέπει όλες αυτές οι περιοχές να έχουν τον ίδιο αριθμό έκδοσης. Διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα σε μια υπολογισμένη διαδρομή να συμπεριληφθεί ένα απρόσμενο τμήμα του δρόμου.

Ενημέρωση της δομής χαρτών

Ορισμένες φορές η δομή χαρτών πρέπει να αλλάξει - αυτό συμβαίνει αν μια περιοχή πρέπει να προστεθεί ή όταν μια μεγάλη περιοχή πρέπει να διαιρεθεί σε μικρότερες περιοχές. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, οποιαδήποτε απόπειρα να ενημερωθούν μεμονωμένες περιοχές με τη συνήθη διαδικασία θα αποτύχει και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο οποίο θα αναφέρεται η αιτία.

Αντί αυτού, πρέπει να επανεγκατασταθεί ολόκληρος ο χάρτης χρησιμοποιώντας ένα USB memory stick. Για περισσότερες πληροφορίες, πραγματοποιήστε αναζήτηση στις πληροφορίες υποστήριξης στην ιστοσελίδα www.volvocars.com ή απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo.

Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος πλοήγησης

Εκτός από το χαρτογραφικό υλικό, το λογισμικό του συστήματος πλοήγησης, το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς, χρειάζεται ενημέρωση περιστασιακά. Μπορεί τότε να προκύψει μια περίπτωση κατά την οποία οι τελευταίες ενημερώσεις του χαρτογραφικού υλικού να μην υποστηρίζονται από το τρέχον λογισμικό του συστήματος πλοήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι το λογισμικό του συστήματος πλοήγησης πρέπει επίσης να ενημερωθεί. Αυτό μπορεί να γίνει σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo. Με την ενημέρωση χαρτών μπορεί επίσης να σας βοηθήσει ένας εξουσιοδοτημένος διανομέας της Volvo. Ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι, ακόμη κι αν η ενημέρωση χαρτών είναι δωρεάν, ο χρόνος που δαπανά το συνεργείο για την ενημέρωση μπορεί να ενέχει χρέωση.

Συχνές ερωτήσεις

ΕρώτησηΑπάντηση
Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής πλατφόρμας για το χαρτογραφικό υλικό, π.χ. από Ευρώπη σε Βόρειο Αμερική;Ναι, με ορισμένες εξαιρέσεις. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo σας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Πόσο διαρκεί η λήψη (download) μια ενημέρωσης χάρτη;Εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου χαρτών και της ταχύτητας της σύνδεσης. Οι πληροφορίες για το μέγεθος (MB) της ενημέρωσης εμφανίζονται στην οθόνη.
Πόσο μεγάλη είναι μια ενημέρωση;Αυτό εξαρτάται από την αγορά. Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χάρτη κάθε αγοράς παρατίθενται στις πληροφορίες υποστήριξης στη διεύθυνση volvocars.com.
Δεν λειτουργεί καμία από αυτές τις ενημερώσεις - τι πρέπει να κάνω;Πραγματοποιήστε αναζήτηση για περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης στην ιστοσελίδα volvocars.com ή απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει μόνο για ορισμένες χώρες.