Παράκαμψη του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή αν το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης δεν λειτουργεί, μπορείτε να παρακάμψετε το Αλκοτέστ για να μπορέσετε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Για απενεργοποίηση μέσω του Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, βλ. εγχειρίδιο του προμηθευτή.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.