Περιορισμοί του Driver Alert Control

Η λειτουργία Driver Alert Control (DAC) μπορεί να έχει περιορισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα ενδέχεται να ενεργοποιήσει μια προειδοποίηση χωρίς να φθίνει η ικανότητα οδήγησης του οδηγού, για παράδειγμα:
  • σε ισχυρούς πλευρικούς ανέμους
  • σε τραχιές επιφάνειες οδοστρώματος.

 Προειδοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οδηγική συμπεριφορά δεν επηρεάζεται παρά την κόπωση του οδηγού – π.χ. όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Pilot Assist* – με αποτέλεσμα το DAC να μην ενεργοποιεί προειδοποίηση για τον οδηγό.

Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να σταματάτε πάντοτε για να ξεκουραστείτε ακόμη και στην παραμικρή αίσθηση κόπωσης, ανεξάρτητα αν η λειτουργία έχει ενεργοποιήσει προειδοποίηση ή όχι.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα κάμερας και ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.