Αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο*

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα – για παράδειγμα – να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής μέσω εφαρμογών, να κατεβάσετε (download) λογισμικό και να επικοινωνήσετε με το Επίσημο Δίκτυο της Volvo μέσα από το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο συνδέεται μέσω Bluetooth, Wi-Fi ή μέσω του ενσωματωμένου μόντεμ* (κάρτα SIM) του αυτοκινήτου.

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε να διαμοιράσετε τη σύνδεση του αυτοκινήτου στο διαδίκτυο (Wi-Fi hotspot) έτσι, ώστε να μπορούν και άλλες συσκευές, όπως tablet, να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο1.

Η κατάσταση σύνδεσης στο διαδίκτυο επισημαίνεται με ένα σύμβολο στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

P5-1717-Connected car

 Σημείωση

Η μεταφορά δεδομένων γίνεται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (κυκλοφορία δεδομένων), πράγμα που μπορεί να έχει κάποιο κόστος.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας περιαγωγής δεδομένων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επιπλέον κόστος.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple CarPlay, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μόνο μέσω Wi-Fi ή με το μόντεμ του αυτοκινήτου*.

 Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε το Android Auto, το αυτοκίνητο μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, Bluetooth ή με το μόντεμ του αυτοκινήτου*.

Πριν συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο, πραγματοποιήστε αναζήτηση στις πληροφορίες υποστήριξης για τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας δεδομένων των πελατών στη διεύθυνση volvocars.com.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση σύνδεσης με Wi-Fi.