Εφαρμογές

Η προβολή εφαρμογών περιέχει εφαρμογές (app) που παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του αυτοκινήτου.

Σαρώστε από τα δεξιά προς τα αριστερά1 κατά πλάτος της κεντρικής οθόνης, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή εφαρμογών από την αρχική προβολή. Οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download) (εφαρμογές τρίτων) και εφαρμογές για ενσωματωμένες λειτουργίες, όπως Ραδιόφωνο FM, βρίσκονται εδώ.

P6-17w46-XC40-Application view (no CD)
Προβολή εφαρμογών (γενικευμένη εικόνα, οι βασικές εφαρμογές διαφέρουν ανάλογα με την αγορά και το μοντέλο)

Ορισμένες βασικές εφαρμογές είναι πάντοτε διαθέσιμες. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) περισσότερες εφαρμογές όπως το διαδικτυακό ραδιόφωνο και υπηρεσίες μουσικής, όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Για να ανοίξει μια εφαρμογή, πατήστε στην εφαρμογή στην προβολή εφαρμογών της κεντρικής οθόνης.

Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε πρέπει να ενημερωθούν στην πιο πρόσφατη έκδοση.

  1. 1 Ισχύει για αριστεροτίμονα αυτοκίνητα. Για δεξιοτίμονα αυτοκίνητα - σαρώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση.