Εμφάνιση μιας εναλλακτικής διαδρομής

Μπορείτε να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές στο σύστημα πλοήγησης* ενώ η καθοδήγηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επεκτείνετε το πεδίο εργαλείων με το κάτω βέλος και στη συνέχεια με τα τρία σημεία.
P5-1717-Navigation, show itinerary symbol

Πατήστε στο σύμβολο για το Δρομολόγιο για να εμφανιστεί το δρομολόγιο.

Πατήστε το κουμπί Εναλλακτ διαδρομ.

Επιλέξτε μια εναλλακτική διαδρομή:

  • Eco
  • Γρήγορη
  • Γραφική
Πατήστε στον χάρτη.
Η ενημερωμένη διαδρομή εμφανίζεται τότε στον χάρτη και η καθοδήγηση συνεχίζεται.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.