Έναρξη και απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας κατά τη στάθμευση

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας διατηρεί το κλίμα στον χώρο επιβατών μετά από την οδήγηση. Η λειτουργία μπορεί να αξιοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη.
P5-1507-Icon-settings-climate
Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.
Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.
Πατήστε το κουμπί Διατήρ. κλίματος άνεσης.
Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημείωση

Η έναρξη της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας δεν είναι εφικτή, αν δεν απομένει αρκετή θερμότητα στον κινητήρα για να διατηρηθεί το κλίμα στον χώρο επιβατών ή αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20°C (68°F) περίπου.

 Σημείωση

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί απ' έξω, για να αποφευχθεί η χρήση υπολειπόμενης θερμότητας άσκοπα. Σκοπός της λειτουργίας είναι να διατηρηθεί η ευχάριστη θερμοκρασία όταν ο οδηγός ή ο συνοδηγός παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Υπάρχει ένα χρονικό όριο διατήρησης της θερμοκρασίας σε ευχάριστα επίπεδα σε ψυχρό κλίμα, που εξαρτάται από την ποσότητα της υπολειπόμενης θερμότητας που είναι διαθέσιμη.