Διάρκεια φωτισμού προσέγγισης

Ο φωτισμός προσέγγισης ανάβει όταν ξεκλειδώνετε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιείται για να ανάψουν τα φώτα του αυτοκινήτου ενώ πλησιάζετε προς το αυτοκίνητο από απόσταση.

Η λειτουργία ενεργοποιείται, όταν χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο-κλειδί για το ξεκλείδωμα. Σε φως ημέρας, ανάβουν τα φώτα θέσης, οι πλαφονιέρες, ο φωτισμός δαπέδου και ο φωτισμός του χώρου αποσκευών. Σε λιγοστό φως ημέρας ή σε σκοτάδι, ανάβει επίσης ο φωτισμός της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας και ο φωτισμός στις εξωτερικές λαβές των θυρών* με τη φωτεινή δέσμη στραμμένη προς το έδαφος.

Ο φωτισμός παραμένει αναμμένος επί 2 λεπτά περίπου, αν δεν ανοίξει κάποια πόρτα. Αν ανοίξει κάποια πόρτα εντός του χρόνου ενεργοποίησης, ο χρόνος που παραμένουν αναμμένες οι πλαφονιέρες και ο φωτισμός στις εξωτερικές λαβές* θα παραταθεί.

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία από την κεντρική οθόνη.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.