Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call*

Αν η κύρια μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί ή αδειάσει, τότε χρησιμοποιείται η εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call ώστε το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η εφεδρική μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Όταν η μπαταρία χρειάζεται σέρβις ή αντικατάσταση, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα, Volvo On Call Απαιτείται σέρβις.

Αν το μήνυμα συνεχίσει να εμφανίζεται, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.