Μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο αυτοκίνητο και το συνεργείο μέσω Wi-Fi

Τα συνεργεία της Volvo διαθέτουν ένα συγκεκριμένο δίκτυο Wi-Fi για μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και στο συνεργείο. Η επίσκεψή σας στο συνεργείο θα είναι απλούστερη και πιο αποτελεσματική, όταν η μεταφορά διαγνωστικών πληροφοριών και λογισμικού μπορεί να γίνει μέσω του δικτύου του συνεργείου.

Κατά την επίσκεψή σας στο συνεργείο, ο τεχνικός σέρβις μπορεί να θελήσει να συνδέσει το αυτοκίνητό σας στο δίκτυο του συνεργείου μέσω Wi-Fi, για να πραγματοποιήσει ανίχνευση βλαβών και να εγκαταστήσει λογισμικό. Για αυτό το είδος επικοινωνίας, το αυτοκίνητο συνδέεται μόνο σε δίκτυο του συνεργείου. Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί σε άλλο δίκτυο Wi-Fi, π.χ. σε οικιακό δίκτυο, παρά μόνο στο συγκεκριμένο δίκτυο του συνεργείου.

Σύνδεση με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Η σύνδεση πραγματοποιείται συνήθως από έναν τεχνικό σέρβις, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να έχετε μαζί μας ένα τηλεχειριστήριο-κλειδί κατά την επίσκεψή σας στο συνεργείο. Πατήστε τρεις φορές το κουμπί κλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί για να συνδεθεί το αυτοκίνητο στο δίκτυο του συνεργείου μέσω Wi-Fi.

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi, στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected.

 Προειδοποίηση

Το αυτοκίνητο δεν πρέπει να οδηγηθεί, όταν είναι συνδεδεμένο στα δίκτυα και τα συστήματα του συνεργείου.