Περιορισμοί της λειτουργίας Cross Traffic Alert*1

Η λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA) με αυτόματη πέδηση μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η παρέμβαση πέδησης είναι ενεργή σε ταχύτητες κάτω από 15 km/h.

 Προειδοποίηση

Η επιμέρους λειτουργία αυτόματης πέδησης μπορεί να ανιχνεύσει και να φρενάρει μόνο για κινούμενα οχήματα – όχι για ακίνητα αντικείμενα, δικυκλιστές ή πεζούς, για παράδειγμα.

Η λειτουργία έχει ένα συγκεκριμένο περιορισμό – οι αισθητήρες δεν μπορούν να "δουν" μέσα από άλλα σταθμευμένα οχήματα ή εμπόδια, για παράδειγμα.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα περιπτώσεων που το "πεδίο ορατότητας" της λειτουργίας μπορεί να είναι ήδη περιορισμένο και το σύστημα να μην μπορεί, κατά συνέπεια, να ανιχνεύσει τα οχήματα που πλησιάζουν παρά μόνο όταν πλησιάσουν πολύ κοντά:

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception1
Το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο πολύ μέσα σε μια θέση στάθμευσης.
P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception2
Σε θέση στάθμευσης υπό γωνία, το Cross Traffic Alert μπορεί να είναι εντελώς "τυφλό" από τη μία πλευρά.
  1. P5-Icon red circle 1"Τυφλό" τμήμα.
  2. P5-Icon red circle 2Τμήμα στο οποίο η λειτουργία μπορεί να ανιχνεύσει/"δει".

Ωστόσο, όταν το αυτοκίνητό σας κινείται αργά με την όπισθεν, η γωνία αλλάζει ως προς το όχημα/αντικείμενο που μπλοκάρει την ορατότητα του συστήματος, με αποτέλεσμα ο "τυφλός" τομέας να μειώνεται δραστικά.

Παραδείγματα περαιτέρω περιορισμών

  • Η επιμέρους λειτουργία αυτόματης πέδησης ανιχνεύει μόνο κινούμενα οχήματα και, για αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί να "δει" και να φρενάρει σε περίπτωση ακίνητων αντικειμένων, δικυκλιστών ή πεζών, για παράδειγμα.
  • Η βρομιά, ο πάγος και το χιόνι στους αισθητήρες επηρεάζουν τις λειτουργίες και μπορεί να απενεργοποιήσουν τις προειδοποιήσεις.
  • Η λειτουργία CTA απενεργοποιείται αυτόματα αν υπάρχει τρέιλερ, βάση ποδηλάτων ή παρόμοιο αντικείμενο συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου.
  • Για να αποδίδει καλά η λειτουργία CTA, δεν πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη βάση ποδηλάτων, μπαγκαζιέρα ή παρόμοιο αντικείμενο στον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου.

 Σημείωση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί τη μονάδα ραντάρ του αυτοκινήτου, η οποία έχει ορισμένους γενικούς περιορισμούς.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 προειδοποίηση διερχόμενης κυκλοφορίας όταν το αυτοκίνητο κινείται με την όπισθεν.