Ήχος, (πολυ)μέσα και διαδίκτυο

Το ηχοσύστημα πολυμέσων περιλαμβάνει το media player και το ραδιόφωνο. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα τηλέφωνο μέσω Bluetooth για να χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανοικτής συνομιλίας ή να αναπαράγετε μουσική ασύρματα στο αυτοκίνητό σας. Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε εφαρμογές για την αναπαραγωγή (πολυ)μέσων.
P6-1846-XC40/H-Audio media overview
Επισκόπηση ηχοσυστήματος και (πολυ)μέσων

Χειριστείτε τις λειτουργίες με τη φωνή σας, από τα χειριστήρια στο τιμόνι ή στην κεντρική οθόνη. Ο αριθμός των ηχείων και των ενισχυτών εξαρτάται από το ηχοσύστημα που διαθέτει το αυτοκίνητο.

Ενημέρωση συστήματος

Το σύστημα ήχου και πολυμέσων βελτιώνεται συνεχώς. Όταν είναι διαθέσιμες νέες ενημερώσεις συστήματος, συνιστάται να τις κατεβάζετε.