Λειτουργία Kick-down

Το kick-down μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση π.χ. κατά την προσπέραση.

Αν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του (πέρα από τη θέση που θεωρείται ως πλήρης επιτάχυνση) επιλέγεται αυτόματα μικρότερη σχέση. Αυτό ονομάζεται kick-down.

Αν αφήσετε το πεντάλ του γκαζιού από τη θέση "kick-down", τότε επιλέγεται αυτόματα μεγαλύτερη σχέση.

Λειτουργία ασφαλείας

Για να αποφευχθεί η υπέρβαση του ορίου στροφών του κινητήρα, το πρόγραμμα ελέγχου του κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτει αναστολέα επιλογής χαμηλότερης σχέσης.

Το κιβώτιο ταχυτήτων δεν επιτρέπει την επιλογή μικρότερης σχέσης/kick-down, διότι κάτι τέτοιο θα αύξανε τις στροφές του κινητήρα σε βαθμό που θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα. Εάν ο οδηγός επιχειρήσει να επιλέξει μικρότερη σχέση με αυτό τον τρόπο όταν ο κινητήρας λειτουργίας λειτουργεί σε υψηλές στροφές, δεν θα γίνει τίποτα – η αρχική σχέση παραμένει επιλεγμένη.

Κατά το kick-down, το αυτοκίνητο μπορεί να κατεβάζει μία ή δύο ταχύτητες κάθε φορά, ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. Το αυτοκίνητο ανεβάζει ταχύτητα, όταν οι στροφές του κινητήρα αυξηθούν στο ανώτατο όριο, για να μην υποστεί ζημιά ο κινητήρας.