Χρήση των φλας

Τα φλας του αυτοκινήτου ανάβουν και σβήνουν από τον αριστερό μοχλοδιακόπτη. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές ή συνεχόμενα, ανάλογα πόσο θα μετακινήσετε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω.
P5-1617-S90/V90 Turn signals
Φλας.

Σύντομο αναβοσβήσιμο

P5-Icon red arrow 1Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω στην πρώτη θέση και αφήστε τον. Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές. Αν η λειτουργία απενεργοποιηθεί από την κεντρική οθόνη, οι λυχνίες αναβοσβήνουν μία φορά.

 Σημείωση

  • Μπορείτε να σταματήσετε την αυτόματη διαδικασία αναβοσβησίματος μετακινώντας αμέσως τον μοχλοδιακόπτη προς την αντίθετη κατεύθυνση.
  • Αν το σύμβολο για τα φλας στην οθόνη του οδηγού αναβοσβήνει πιο γρήγορα απ' ό,τι συνήθως - βλ. μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Συνεχές αναβοσβήσιμο

P5-Icon red arrow 2Μετακινήστε τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω ή κάτω στην τερματική του θέση.

Ο μοχλοδιακόπτης παραμένει σε αυτή τη θέση και επανέρχεται στην αρχική του θέση χειροκίνητα, ή αυτόματα εάν στρίψετε το τιμόνι.