Κάρτα πληροφοριών στο σύστημα πλοήγησης*

Όλα τα εικονίδια του χάρτη, όπως ο προορισμός, ενδιάμεσος προορισμός και αποθηκευμένα αγαπημένα, έχουν μια κάρτα πληροφοριών, που ανοίγει, αφού αγγίξετε το εικονίδιο.

Με ένα πάτημα στην κάρτα πληροφοριών εμφανίζεται μια μικρή κάρτα, με δύο πατήματα εμφανίζεται μια μεγαλύτερη κάρτα με περισσότερες πληροφορίες. Το περιεχόμενο της κάρτας πληροφοριών και οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εικονιδίου.

Για παράδειγμα, με ένα επιλεγμένο σημείο (POI1), ο οδηγός μπορεί να επιλέξει:
  • Έναρξη πλοήγησης - η θέση αποθηκεύεται ως προορισμός
  • Προσθ ως ενδμ προορ - η θέση αποθηκεύεται ως ενδιάμεσος προορισμός (εμφανίζεται μόνο στον συγκεκριμένο προορισμό)
  • Αποθήκευση - η θέση αποθηκεύεται στη βιβλιοθήκη
  • Αφαίρεση από το δρομολόγιο - η θέση αφαιρείται αν συμπεριληφθεί στο δρομολόγιο
  • Κοντινό POI - σημεία ενδιαφέροντος όταν εμφανίζεται η θέση του αυτοκινήτου
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Point of Interest