Χρήση του Park Assist Pilot*

Το Active Park Assist Pilot (PAP1) βοηθά τον οδηγό να σταθμεύσει σε τρία βήματα. Η λειτουργία μπορεί επίσης να βοηθήσει τον οδηγό να βγει από έναν χώρο στάθμευσης.

Αυτή η λειτουργία μετρά τον χώρο και κατευθύνει το αυτοκίνητο – αυτό που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι:

 • να προσέχει τι συμβαίνει γύρω από το αυτοκίνητο
 • να ακολουθεί τις οδηγίες στην κεντρική οθόνη
 • να επιλέγει μια σχέση (όπισθεν/εμπροσθοπορείας) – ένα ηχητικό σήμα ακούγεται ως ένδειξη ότι ο οδηγός πρέπει να αλλάξει ταχύτητα
 • να ρυθμίζει την ταχύτητά του και να διατηρεί ταχύτητα ασφαλείας
 • να πατά φρένο και να σταματά το αυτοκίνητο.

Στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται σύμβολα, γραφικά ή/και κείμενο όταν πρόκειται να εκτελεστούν τα διαφορετικά βήματα.

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί, αν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία:
 • Δεν υπάρχει συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο στο αυτοκίνητο
 • Η ταχύτητα είναι μικρότερη από 30 km/h (20 mph).

 Σημείωση

Η απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τους χώρους στάθμευσης πρέπει να είναι 0,5–1,5 μέτρα (1,6–5,0 ft) όσο η λειτουργία αναζητά χώρο στάθμευσης.

Στάθμευση με το Park Assist Pilot

Η λειτουργία σταθμεύει το αυτοκίνητο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 1. Εντοπίζεται θέση στάθμευσης και μετρώνται οι διαστάσεις της.
 2. Το σύστημα κατευθύνει το αυτοκίνητο μέσα στη θέση στάθμευσης με την όπισθεν.
 3. Το αυτοκίνητο τοποθετείται μέσα στον χώρο - το σύστημα μπορεί τότε να ζητήσει από τον οδηγό να αλλάξει σχέση και να πατήσει φρένο.

Εύρεση και μέτρηση θέσεων στάθμευσης

P5-1507-Park Assist Pilot symbol

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη.

Είναι επίσης προσβάσιμη από τις προβολές της κάμερας.

 • ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη στο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 • ΓΚΡΙ ένδειξη στο κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
P5-1507-Parallel parking Scan + Stop
Αρχή λειτουργίας για την αναζήτηση πριν από παράλληλη στάθμευση.
P5-1507-Park Assist Pilot, perpendicular parking Scan + Stop
Αρχή λειτουργίας για την αναζήτηση πριν από κάθετη στάθμευση.

Μην υπερβαίνετε τα 30 km/h (20 mph) πριν από τη στάθμευση.

Πατήστε στο κουμπί Είσοδος σε θέση στάθμευσης στην προβολή λειτουργιών ή στην προβολή κάμερας.
Η λειτουργία αναζητά θέση στάθμευσης και ελέγχει αν είναι αρκετά μεγάλη.
Προετοιμαστείτε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, όταν το γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη αναφέρει ότι βρέθηκε κατάλληλη θέση στάθμευσης.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Επιλέξτε Παράλληλη στάθμ ή Κάθετη στάθμευση και επιλέξτε όπισθεν.

 Σημείωση

Η λειτουργία αναζητά χώρο στάθμευσης στην περιοχή, εμφανίζει οδηγίες και καθοδηγεί το αυτοκίνητο μέσα στη θέση στάθμευσης προς την πλευρά του συνοδηγού. Ωστόσο εάν χρειαστεί, το αυτοκίνητο μπορεί επίσης να σταθμεύσει στην πλευρά του δρόμου που βρίσκεται ο οδηγός:

 • Ανάψτε τα φλας για την πλευρά του οδηγού - τότε το σύστημα θα αναζητήσει χώρο στάθμευσης σε αυτή την πλευρά του αυτοκινήτου.

Είσοδος στον χώρο στάθμευσης με την όπισθεν

P5-1507-Parallel parking reverse
Αρχή λειτουργίας για την είσοδο σε θέση παράλληλης στάθμευσης με την όπισθεν.
P5-1507-Park Assist Pilot, perpendicular parking reverse
Αρχή λειτουργίας για την είσοδο σε θέση κάθετης στάθμευσης με την όπισθεν.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος πίσω από το αυτοκίνητο είναι ελεύθερος, και επιλέξτε την όπισθεν.
Κινηθείτε με την όπισθεν αργά και προσεκτικά χωρίς να πιάνετε το τιμόνι - και με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 7 km/h (4 mph).
Προετοιμαστείτε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, όταν σας δώσει σχετική οδηγία το γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη.

 Σημείωση

 • Μη βάζετε τα χέρια σας στο τιμόνι, όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
 • Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι δεν εμποδίζεται με οποιοδήποτε τρόπο και ότι περιστρέφεται ελεύθερα.
 • Για βέλτιστα αποτελέσματα - Περιμένετε μέχρι το τιμόνι να στρίψει πριν αρχίσετε να κινείστε προς τα πίσω/εμπρός.

Τοποθέτηση του αυτοκινήτου μέσα στον χώρο στάθμευσης

P5-1507-Parallel parking fixation
Αρχή λειτουργίας για την τοποθέτηση του αυτοκινήτου κατά την παράλληλη στάθμευση.
P5-1507-Park Assist Pilot, perpendicular parking fixation
Αρχή λειτουργίας για την τοποθέτηση του αυτοκινήτου κατά την κάθετη στάθμευση.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση που υποδεικνύεται στην οδηγία του συστήματος, περιμένετε μέχρι να στρίψει το τιμόνι και οδηγήστε αργά προς τα εμπρός.
Προετοιμαστείτε να σταματήσετε το αυτοκίνητο, όταν σας δώσει σχετική οδηγία το γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε όπισθεν και οδηγήστε αργά προς τα πίσω.
Ετοιμαστείτε να φρενάρετε το αυτοκίνητο, σύμφωνα με την οδηγία στο σχετικό γράφημα και το κείμενο στην κεντρική οθόνη.

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα και τα γραφικά και το μήνυμα δείχνουν ότι η διαδικασία στάθμευσης ολοκληρώθηκε. Μπορεί να χρειαστεί ο οδηγός να διορθώσει τη θέση του αυτοκινήτου. Μόνο ο οδηγός μπορεί να προσδιορίσει αν το αυτοκίνητο είναι σωστά σταθμευμένο.

 Σημαντικό

Η απόσταση προειδοποίησης είναι μικρότερη όταν οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται από το Park Assist Pilot (PAP2) από ό,τι όταν χρησιμοποιούνται από το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.

Αυτόματη πέδηση κατά τη διαδικασία στάθμευσης

Αν οι αισθητήρες στάθμευσης ανιχνεύσουν όχημα ή πεζό στην πορεία του αυτοκινήτου, μπροστά ή πίσω από το αυτοκίνητο, όταν πραγματοποιείται ελιγμός στάθμευσης, το αυτοκίνητο φρενάρει αυτόματα και ακινητοποιείται.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται τότε ένα αναδυόμενο μήνυμα, οπότε ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ακύρωση του ελιγμού στάθμευσης πατώντας στην επιλογή Άκυρο, ή στην επιλογή Ανάκτηση για να συνεχιστεί η διαδικασία στάθμευσης.

Αφότου επιλέξετε Ανάκτηση, προχωρήστε ως εξής:

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από το αυτοκίνητο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην κεντρική οθόνη, όπως:

Για να συνεχίσετεΑπομακρυνθείτε αργά από το αντικείμενο.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Park Assist Pilot
 3. 2 Park Assist Pilot