Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Η λειτουργία ανακυκλοφορίας του αέρα αφήνει τον εξωτερικό πνιγηρό αέρα, τα καυσαέρια, κ.λπ. έξω από την καμπίνα, ανακυκλώνοντας τον αέρα που υπάρχει μέσα στον χώρο επιβατών.
P5-1507-Icon-settings-climate

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.

P5/P6-1846–Climate–Button recirculation
Πατήστε το κουμπί Ανακυκλφ.
Η ανακυκλοφορία αέρα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

 Σημαντικό

Αν η ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει περίπτωση να θαμπώσουν τα τζάμια.

 Σημείωση

Η ενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα δεν είναι εφικτή όταν το σύστημα αποθάμβωσης είναι ενεργοποιημένο στη μέγιστη ένταση.