Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της αυτόματης έναρξης λειτουργίας θέρμανσης του τιμονιού*

Το τιμόνι μπορεί να θερμανθεί για μεγαλύτερη άνεση του οδηγού όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε αν θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η αυτόματη έναρξη λειτουργίας θέρμανσης του τιμονιού με την εκκίνηση του κινητήρα. Με την αυτόματη έναρξη ενεργοποιημένη, η θέρμανση ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Κλιματισμός.
Επιλέξτε Ένταση αυτόματης ενεργ/σης θέρμανσης τιμονιού για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη λειτουργίας του θερμαινόμενου τιμονιού.
Στο κουμπί για το θερμαινόμενο τιμόνι στη γραμμή κλιματισμού εμφανίζεται ένα "A", όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη έναρξη λειτουργίας.
Επιλέξτε Χαμηλ., Μέτρια ή Υψηλ. για να επιλέξετε τη ρύθμιση θέρμανσης όταν η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.