Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί και απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό χωρίς κλειδί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί και απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί.

 Σημείωση

Το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κλειδωθεί, αν δεν ενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Αν το όχημα βρίσκεται σε πορθμείο για παράδειγμα, χρησιμοποιείται αντί αυτού η μειωμένη ευαισθησία του συναγερμού.

Απενεργοποίηση του συναγερμού χωρίς λειτουργικό τηλεχειριστήριο-κλειδί

Το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκλειδωθεί και να αφοπλιστεί ακόμη κι αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί π.χ. αν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού έχει αποφορτιστεί.

Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.
Ο συναγερμός ενεργοποιείται.
P6-1746-XC40- Backup start place in tunnel console

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο σύμβολο κλειδιού στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, στον αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας.

Πατήστε το κουμπί Start.

Ο συναγερμός απενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση ενεργοποιημένου συναγερμού

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου στη θέση I πατώντας το κουμπί Start.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Σχετικά έγγραφα