Κατανομή ενέργειας χρησιμοποιώντας δεδομένα χάρτη*

Στη θέση οδήγησης Hybrid, το αυτοκίνητο παίρνει κίνηση τόσο από ηλεκτρομοτέρ όσο και από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αν έχει επιλεγεί ένας προορισμός στο σύστημα πλοήγησης*, η λειτουργία Predictive Efficiency1 κατανέμει την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την απόσταση που θα διανυθεί χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του χάρτη.

Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί τότε να μειωθεί σε σχέση με τη συνήθη υβριδική κίνηση, όταν το αυτοκίνητο οδηγηθεί την πρώτη φορά με ηλεκτρική ενέργεια και στη συνέχεια μεταβεί σε λειτουργία με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης όταν η υβριδική μπαταρία αποφορτιστεί.

Λειτουργία

Αν η απόσταση μέχρι τον επιλεγμένο προορισμό είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση, αυτή η λειτουργία κατανέμει την ηλεκτρική ενέργεια για κατανάλωση όσο το δυνατό πιο αποδοτική ενεργειακά για ολόκληρη την απόσταση, που πρέπει να διανυθεί. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες η συνήθης υβριδική κίνηση θα μπορούσε, σε αντίθεση περίπτωση, να καταναλώσει ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα, για να λειτουργήσει η ηλεκτροκίνηση με υψηλή ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ο κινητήρας εσωτερικής καύσης σε χαμηλές ταχύτητες εντός πόλης.

Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου επιτυγχάνεται όταν
  • η απόσταση που θα διανυθεί αρχίζει από τον αυτοκινητόδρομο
  • η απόσταση που θα διανυθεί κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 km (30 και 60 mi)
  • η υβριδική μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη στην αρχή.

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία

Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις:
  • Έχει οριστεί ένας προορισμός στο σύστημα πλοήγησης και η απόσταση που θα διανυθεί έως τον προορισμό είναι μεγαλύτερη από την εφικτή αυτονομία με ηλεκτροκίνηση.
  • Είναι επιλεγμένο το πρόγραμμα οδήγησης Hybrid.
  • Οι λειτουργίες Hold και Charge είναι απενεργοποιημένες.
  • Η υβριδική μπαταρία είναι φορτισμένη.

Συμβουλές για τη χρήση

Αν το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για μετακίνηση από και προς την εργασία σας και δεν είναι εφικτό να το φορτίσετε στον τόπο εργασίας σας, ορίστε τον τόπο εργασίας σας ως ενδιάμεσο προορισμό και την οικία σας ως τελικό προορισμό. Η αποφόρτιση της υβριδικής μπαταρίας θα πραγματοποιηθεί τότε στις διαδρομές που διανύετε προς και από την εργασία σας.

Προσθέστε παρόμοιες διαδρομές μετακίνησης από και προς την εργασία σας, δηλ. τη διαδρομή ανάμεσα σε δύο σημεία φόρτισης, όπως Αγαπημένα στο σύστημα πλοήγησης για να διευκολυνθεί η άφιξή σας.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Μόνο σε ορισμένες αγορές.