Ρύθμιση των λειτουργιών των φώτων από την κεντρική οθόνη

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε αρκετές από τις λειτουργίες φώτων από την κεντρική οθόνη. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για την ενεργή μεγάλη σκάλα, τον φωτισμό απομάκρυνσης και τον φωτισμό προσέγγισης.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε My CarΦώτα και Φωτισμός.
Επιλέξτε Εξωτερικά φώτα ή Εσωτερικός Φωτισμός και στη συνέχεια επιλέξτε τη λειτουργία που χρειάζεται ρύθμιση.