Αφαίρεση και αποθήκευση της εταζέρας

Η εταζέρα μπορεί να αφαιρεθεί για να αυξηθεί ο χώρος αποσκευών.

Αφαίρεση της εταζέρας

P6-1746-XC40-Parcel shelf removal
P5-Icon red arrow 1

Αποσυνδέστε τους κρίκους ανύψωσης της εταζέρας και στις δύο πλευρές.

P5-Icon red arrow 2

Απαγκιστρώστε την εταζέρα στο μπροστινό της άκρο και αφαιρέστε την.

Αποθηκεύστε την εταζέρα που αφαιρέσατε σε ασφαλές σημείο, ώστε να μην υποστεί ζημιά.

Σχετικά έγγραφα