Αλλαγή στόχου με υποστήριξη οδηγού

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού Adaptive cruise control* και Pilot Assist*, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, διαθέτουν λειτουργία αλλαγής στόχου σε συγκεκριμένες ταχύτητες.

Αλλαγή στόχου

P5-1507-Adaptie Cruise Control, change of target
Εάν το στοχοθετημένο προπορευόμενο όχημα ξαφνικά στρίψει (σε κάποια έξοδο), μπορεί πιο μπροστά να υπάρχουν σταματημένα οχήματα.

Όταν τα συστήματα υποστήριξης οδηγού ακολουθούν ένα άλλο όχημα με ταχύτητα κάτω από 30 km/h (20 mph) και αλλάξουν το όχημα-στόχο – από κινούμενο σε σταματημένο αυτοκίνητο – τα συστήματα υποστήριξης οδηγού θα επιβραδύνουν λόγω του σταματημένου αυτοκινήτου.

 Προειδοποίηση

Όταν τα συστήματα υποστήριξης οδηγού ακολουθούν ένα άλλο όχημα σε ταχύτητες πάνω από 30 km/h (20 mph περίπου) και αλλάξουν στόχο, από κινούμενο σε σταματημένο αυτοκίνητο, τα συστήματα υποστήριξης οδηγού θα αγνοήσουν το σταματημένο όχημα και αντί αυτού θα επιταχύνουν μέχρι την αποθηκευμένη ταχύτητα.

  • Ο οδηγός πρέπει τότε να παρέμβει και να φρενάρει.

Αυτόματη κατάσταση αναμονής με αλλαγή "στόχου"

Τα συστήματα υποστήριξης οδηγού απενεργοποιούνται και τίθενται σε κατάσταση αναμονής:
  • όταν η ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h ((3 mph)) και τα συστήματα υποστήριξης οδηγού δεν μπορούν να αποφασίσουν αν ο στόχος είναι σταματημένο όχημα ή άλλο αντικείμενο, π.χ. αναβαθμός.
  • όταν η ταχύτητα είναι μικρότερη από 5 km/h ((3 mph)) και το προπορευόμενο όχημα στρίψει σε κάποια έξοδο με αποτέλεσμα τα συστήματα υποστήριξης οδηγού να μην έχουν πλέον μπροστά τους κάποιο όχημα να ακολουθήσουν.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.