Κατάσταση φόρτισης στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης

Η ενδεικτική λυχνία στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης καθώς και την κατάσταση αφότου η φόρτιση ολοκληρωθεί.
P5P6-2017-Control module hybrid cable
Λυχνία LED μονάδας ελέγχου1.
P5-Icon red circle 1Λυχνία LED
LEDΚατάστασηΕρμηνείαΣυνιστώμενη ενέργεια
ΣβηστήΗ φόρτιση δεν είναι εφικτή.Δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία προς το καλώδιο φόρτισης.
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα.
 2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην πρίζα ή χρησιμοποιήστε άλλη πρίζα.
 3. Αν το πρόβλημα παραμένει – επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Volvo.
Λευκό φωςΗ φόρτιση είναι εφικτή.Το καλώδιο φόρτισης είναι έτοιμο να συνδεθεί στο αυτοκίνητο.
Αν η λυχνία LED ανάβει με λευκό χρώμα αλλά η φόρτιση δεν είναι εφικτή:
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης.
 2. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην υποδοχή φόρτισης.
 3. Αν η ενδεικτική λυχνία δεν αρχίσει να αναβοσβήνει με λευκό χρώμα εντός 10 δευτερολέπτων περίπου – πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης και ύστερα από την πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην υποδοχή φόρτισης και την πρίζα.
 4. Αν το πρόβλημα παραμένει – επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Volvo.
Αναβοσβήνει με λευκό χρώμαΦόρτιση σε εξέλιξη.

Το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου έχει αρχίσει τη φόρτιση

Φόρτιση σε εξέλιξη.

Περιμένετε μέχρι οι μπαταρίες να φορτιστούν πλήρως.
Ανάβει με κόκκινο χρώμαΗ φόρτιση δεν είναι εφικτή.Προσωρινή βλάβη.
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης.
 2. Περιμένετε λίγο.
 3. Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης ξανά στην υποδοχή φόρτισης.
 4. Αν το πρόβλημα παραμένει – επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Volvo.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμαΗ φόρτιση δεν είναι εφικτή.Σοβαρή βλάβη.Πρώτα αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης και ύστερα από την πρίζα. Αν το πρόβλημα παραμένει – επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Volvo.
 1. 1 LED (Light Emitting Diode)